Otisk

LEVL Packaging s.r.o.
Pod křížkem 428/4
147 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

E-Mail: info.cz@levl.eu
Mobil: +420 777 86 1807
Tel: + +43 720 57 85 86 – 0

DIČ: CZ21128227
IČ: 21128227
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
konkrétně vývoj a realizace speciálních balících metod z různých materiálů, a
dále obory činnosti:
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Fotografický kredit: LEVL – PACKAGING SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS, FREEPIK, PIXABAY, SHUTTERSTOCK, ADOBE STOCK PHOTOS

Prohlášení

Odpovědnost za obsah

Internetové stránky byly vytvořeny s vynaložením maximálního úsilí. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako provozovatel služby odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nemáme povinnost sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Tím nejsou dotčeny povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy. V tomto ohledu je však odpovědnost možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíme. Ve chvíli, kdy se o takovém protiprávním jednání dozvíme, tento obsah neprodleně odstraníme.

Žádné varování bez předchozího kontaktu

Jestliže obsah nebo prezentace těchto webových stránek zasahuje do práv třetích osob nebo do zákonných ustanovení, upozorněte nás na to bez jakýchkoli nákladů.

Garantujeme, že oprávněně rozporované pasáže budou okamžitě odstraněny, aniž byste museli vyhledat právní pomoc. Jakékoli náklady, které vám vzniknou bez předchozího kontaktu, zcela odmítneme a v případě potřeby podáme protižalobu pro porušení výše uvedených ustanovení.

 

Ručení za odkazy

V rámci našich webových stránek se nacházejí odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento obsah třetích stran nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Odpovědný za obsah odkazovaných stránek je vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Prolinkované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení práva účelná. Pokud se o jakémkoli porušení právních předpisů dozvíme, takové odkazy neprodleně odstraníme.

 

Autorská práva

Obsahy a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají rakouskému autorskému právu. Kopírování, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stažení a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyl obsah tohoto webu vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zvláště obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud si přesto všimnete porušení autorských práv, prosíme, abyste nás o tom informovali. Jestliže se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, neprodleně takový obsah odstraníme.